Usługi Kolejowe

Oferta firmy MORVI na rok 2023 zawiera m.in. usługę dzierżawy i poddzierżawy lokomotyw, obsługę bocznic, realizację zleceń związanych z przesyłem pojazdów kolejowych pomiędzy lokalizacjami. Od grudnia 2022 dostępny tabor opiera się na 2 lokomotywach spalinowych typu SU/SM 42. W 2023 roku w ofercie dostępna ma być również lokomotywa EU07.

Usługi Kolejowe

Oferta firmy MORVI na rok 2023 zawiera m.in. usługę dzierżawy i poddzierżawy lokomotyw, obsługę bocznic, realizację zleceń związanych z przesyłem pojazdów kolejowych pomiędzy lokalizacjami. Od grudnia 2022 dostępny tabor opiera się na 2 lokomotywach spalinowych typu SU/SM 42. W 2023 roku w ofercie dostępna ma być również lokomotywa EU07.